Sneeuw - en ijzelbestrijding

Bij winterweer zet het gemeentebestuur alle beschikbare middelen in om de belangrijkste gemeentewegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Om verkeershinder te voorkomen werd een strooiplan uitgewerkt in verschillende fases. Je vindt het strooiplan in bijlage.

BIJ SNEEUWVAL

 • eerste fase: hoofdbanen worden ten allen tijde vrijgehouden met eerst de sneeuwschop en dan strooien.
 • tweede fase: kleine banen worden enkel met de sneeuwschop vrijgehouden.

De andere straten zoals ruilverkavelingsbanen, doodlopende straten: noch sneeuwschop, noch strooien.

BIJ IJZEL

 • eerste fase: hoofdbanen worden ten allen tijde vrijgehouden d.m.v. strooien.
 • tweede fase: kleine banen worden gestrooid nadat de hoofdbanen zijn vrijgemaakt.

De andere straten zoals ruilverkavelingsbanen, doodlopende straten worden niet gestrooid.

Fietspaden worden sneeuw- en ijzelvrij gehouden door strooidiensten.

MOTIVERING VAN DEZE BELEIDSOPTIE

 • strooizout tast de grondwaterlagen aan
 • strooizout komt in de bodem en houdt water vast dat de bomen nodig hebben
 • geen sluikverkeer in de ‘blauwe’ straten. Men is verplicht de ‘rode’ straat (hoofdbaan) te gebruiken.
 • strooizout is schadelijk voor de lak van de auto’s
 • strooizout zorgt voor schade aan onze wegen
 • tast flora en fauna aan naast de wegen
 • prijs van het zout is duur
 • mentaliteitswijziging: niet elk pleintje en steegje moet sneeuwvrij zijn. 

Het algemeen belang gaat voor op het particulier belang.

WAT MOET JE DOEN BIJ SNEEUWVAL?

 • elke eigenaar is verplicht sneeuw en ijs te ruimen voor zijn woning of het trottoir slipvrij te maken zodat een vrije doorgang ontstaat voor de voetgangers. Het geruimde materiaal moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijbaan gegooid of geveegd worden (sanctie: € 50).
 • je rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden.
 • vertrek iets vroeger dan voorzien.
 • plaats op tijd winterbanden.
 • maak niet alles sneeuwvrij. Laat de kinderen een plaats waar ze in de sneeuw kunnen spelen.