Vastgoedinformatieplatform

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Sinds 6 januari 2023 gebruikt lokaal bestuur Ternat het Vastgoedinformatieplatform.

Wat is het?

Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Hoe doe je je aanvraag?

Dit betekent dat als je:

  • notaris bent, je je aanvraag doet via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • vastgoedmakelaar bent, je je aanvraag doet via de toepassing RealSmart of via het Vlaams portaal.
  • burger of overheidsinstantie bent, je je aanvraag doet via Vlaamse webportaal. (vanaf 7 februari 2024)

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond ikv bodemonderzoek) via stedenbouw@ternat.be.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 250 euro per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel.

Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Aflevertijd

Gelieve tijdig je aanvraag te doen. Hou rekening met een gemiddelde aflevertermijn van 30 dagen. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertijd op termijn.

Meer informatie

Meer informatie over het vastgoedinformatieplatform vind je terug op

Vragen en opmerkingen?

Vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform richt je steeds aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Bijlage

Onderaan deze pagina vind je

  • Reglement aangaande de gemeentelijke retributie.
  • Informatieve brief over het Vastgoedinformatieplatform.
Sluiten

Vacature: medewerker onthaal en kassa Sportcentrum Puls