vzw Veteranen, Militairen, Sympatisanten Ternat

De oudstrijdersbond van weleer staat nu geregistreerd onder de naam vzw Veteranen, Militairen, Sympatisanten Ternat. We kunnen immers niet meer alleen van ‘oudstrijders’ spreken.

Op 10 april 2003 werd de eretitel van ‘Veteraan’ in het leven geroepen. Deze titel wordt toegekend aan personeelsleden van het departement van Defensie die na het einde van de Koreaanse oorlog deelnemen aan een erkende buitenlandse zending of operatie. Dit drukt de nationale dankbaarheid uit voor de mannen en vrouwen die vaak grote risico’s nemen en hun leven wagen ver van huis.

Ook militairen in actieve dienst zijn welkom bij de vzw.

De vzw Veteranen, Militairen, Sympatisanten Ternat staat erop tradities in ere te houden, zoals de herdenking van V-day (8 mei), Wapenstilstand (11 november) en de Nationale Feestdag (21 juli).

Praktische informatie

Voorzitter

Erekolonel Willy Vanderstraeten

Secretaris

Albert Convents