Verplicht asbestattest voor verkoop woningen

Verkoop je binnenkort je woning? Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van voor 2001.

Wat is het?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Zo weet je welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en krijg je ook advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Termijn?

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Ben je verhuurder?

Heb je als verhuurder een asbestattest? Dan ben je verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders.

Lijst gecertificeerde asbestdeskundigen

De lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen vind je terug op ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest.