Waar zend ik mijn brief voor het gemeentebestuur?

Brieven richt u aan:
College van burgemeester en schepenen
Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat

De dienst secretarie zorgt dat deze brieven op de agenda van het College en burgemeester en schepenen worden geplaatst voor verder gevolg.