Water

WATERMAATSCHAPPIJEN

> Watermaatschappij Sint-Katharina-Lombeek: TMVW / FARYS
Info: 078 35 35 99 - www.farys.be/contact
Storing: 078 35 35 88
Wil je weten waar er momenteel werken zijn, uitgevoerd door FARYS? Kijk hier.

> Watermaatschappij Ternat & Wambeek: De Watergroep
Klantenloket: 02 238 96 99 - www.dewatergroep.be/contact

Heb je vragen over de aanvraag van een nieuwe drinkwateraftakking, verhuis, keuring van een waterinstallatie, afvoer van afval- en regenwater…? Neem dan een kijkje op www.dewatergroep.be. Ook informatie over de waterkwaliteit, een overzicht van de tarieven of mogelijke storingen in jouw buurt zijn er terug te vinden.
Een verhuizing kan je voortaan volledig digitaal afhandelen via de online klantenzone.

INFOPUNT WATERLOPEN

Vind je zwerfvuil in een beek? Of belemmert een overmatige plantengroei het stromen van het water? Met klachten of vragen over waterlopen kunnen je inwoners vanaf nu terecht bij het 'infopunt waterlopen'.

PUTWATER

Goedkoop putwater oppompen uit de tuin lijkt aanlokkelijk maar is niet altijd zo gezond. Stookolie, rioolwater, pesticiden, zware metalen… allemaal kunnen ze opduiken in opgepompt grondwater. Je kan je water dus het beste minstens een keer per jaar laten controleren. De gezondheidsrisico's zijn immers behoorlijk groot. Lees meer in het bestand 'gezond water-putwater controleren' in de bijlage.

EIGEN WATERWINNING

Heb je grondwater of een boorput? Dan gebruik je een eigen waterwinning en dien je dit te melden aan je drinkwatermaatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De aanmelding is een wettelijke verplichting! Lees meer in 'eigen waterwinning' in de bijlage.

ONDERZOEK VAN PUTWATER

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Als eigenaar van een woning met een eigen waterwinning kan u de drinkbaarheid en geschiktheid van het water gratis laten onderzoeken als je niet kan aansluiten op de openbare watervoorziening. Je krijgt een gezondheidskundige beoordeling van je putwater en een schriftelijk advies over het gebruik. Druk het aanvraagformulier tot onderzoek van putwater af (bestand in bijlage).

WATERWEGWIJZER

Duizenden (ver)bouwers, architecten, aannemers... gebruikten reeds de VMM-brochure 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' om de waterhuishouding in en rond de woning rationeel en duurzaam aan te pakken.
Lees er alles over op www.vmm.be (water > waterwegwijzer).

WATEROVERLAST? STORMSCHADE?

Meld overlast / schade aan Brandweerzone Vlaams-Brabant West

AFVALWATER

Zowel woningen, kleinhandels- en horecazaken als kampeerterreinen hebben afvalwater. Dit betekent een ernstige bedreiging voor onze waterlopen. Om het afvalwater te zuiveren, brengt men het op één punt samen. In een stad of dorpskern is dit geen probleem. De gebouwen liggen er kort bij elkaar. Al het afvalwater kan dan via rioleringen naar een zuiveringsstation gevoerd worden. Zelfs in de meest landelijke gebieden van Vlaanderen is er bebouwing. Al het afvalwater van deze afgelegen huizen zou men theoretisch via de aanleg van nieuwe rioleringen ook naar een zuiveringsstation kunnen brengen. De aanleg van deze riolen is zeer duur en kost veel meer dan individuele waterzuiveringsstations.

Je bent niet aangesloten op de riolering en weet niet wat te doen met uw afvalwater?
Je bent van plan een waterzuiveringssysteem te kopen, maar weet niet goed welk?
Je wilt graag zo'n rietveld aanleggen, maar hoe eraan te beginnen?


Een antwoord op deze vragen vind je bij:


Steunpunt Kleinschalige Waterzuivering (Dialoog vzw)
Blijde Inkomststraat 109 - 3000 Leuven
T 016 23 26 49 - F 016 22 21 31
dialoog.vzw@planetinternet.be


INTERESSANTE INFO
VMM - Vlaamse Milieumaatschappij
www.volvanwater.be - waterbeheerplannen in openbaar onderzoek
- Aminal, afdeling water - www.vlaanderen.be
VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek