Wielerwedstrijd / veldtoertocht organiseren

De aanvraag vergunning wielerwedstrijd dient drie maanden op voorhand per aangetekend schrijven en in drievoud met plannen van de omloop toegezonden te worden aan het College van burgemeester en schepenen. De adresgegevens vind je op het aanvraagformulier als bijlage.

Wens je een veldtoertocht of mountainbiketocht (VTT-tochten) te organiseren?
Dan kan je je aanvraag doen via de e-tool van Sport Vlaanderen.