Zone 30

Definitieve zone 30 in centrum Ternat

PARTICIPATIE en EVALUATIE

Na een succesvolle testfase heeft het gemeentebestuur van Ternat er voor gekozen om de zone 30 in het centrum definitief te maken.

Tijdens een participatietraject in 2018 kwam een uitbreiding van de zone 30 als oplossing voor een betere verkeersveiligheid uit de bus. In 2020 besloten we dit als proefproject in te voeren.

Dat was ook nodig, want cijfers van de politie tonen aan dat 1/3 van alle ongevallen op gemeentewegen in Ternat binnen deze zone gebeurt. Een enquête die Vlaanderen in 2017 hield toont aan dat onze inwoners het verkeer in Ternat erg onveilig vinden.

Omdat wij voor iedereen een veilige omgeving willen, hebben we besloten de zone 30 in het centrum definitief te maken. De zone 30heeft verschillende voordelen: er gebeuren minder ongevallen, er vallen minder slachtoffers, er is minder lawaai en de woonkwaliteit voor de buurt wordt beter.

Het enig nadeel is dat autobestuurders iets langer op weg zijn door het centrum. Uit onze berekeningen blijkt dat wel mee te vallen: je verliest slechts 42 seconden tijd.

DEFINITIEVE ZONE 30

Op basis van de input van onze inwoners en het advies van de mobiliteitsraad wordt de zone 30 als volgt bijgestuurd:

  • Kerkweg wordt toegevoegd
  • Terlindenstraat, tussen P. Van Cauwelaertstraat en de Sterrelaan wordt definitief zone 30
  • t' Serclaesstraat en Sportlaan worden zone 30
  • op de A. De Feyterstraat wordt de zone 30 verkleind. Deze gaat pas in vanaf huisnnummer 34, net voor de Kouterweg.

De gemeente Ternat maakt nu werk van een nog betere signalisatie van de zone 30. Er komen de komende maanden 13 elektrische snelheidsinformatieborden. De tijdelijke herinneringsborden worden dan verwijderd.

De gemeente kiest voor een vaste zone 30 omdat het centrum niet enkel veilig moet zijn voor fietsers en voetgangers tijdens de schooluren. Ook buiten de schooluren zijn er heel wat attractiepolen die zowel autobestuurders als zwakke weggebruikers aantrekken: station, sportcentrum, zwembad, jeugdcentrum, skatepark, fuifzaal, parochiezaal, horeca, markt, bibliotheek, gemeentehuis, voetbal, volleybal, park Kruikenburg… We willen ons dorpscentrum op alle momenten van de dag zo veilig mogelijk maken.

VOORDELEN VAN EEN ZONE 30

Een zone 30 creëert een veiliger gebied voor alle voetgangers, fietsers en automobilisten en biedt meer voordelen dan je op het eerste gezicht zou denken.

  • Minder ongevallen: een gematigde snelheid biedt veel meer veiligheid aan alle gebruikers van de openbare weg. Dit is des te meer het geval in gebieden waar veel voetgangers zijn. De zone 30 vermindert aanzienlijk het aantal ongevallen en de ernst ervan omdat de reactietijd en de remafstand aanzienlijk worden verminderd en de banden meer grip hebben.
  • Minder (dodelijke) letsels: 10% van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 30km/u. Bij 50 km/u is de kans op overlijden 80%.
  • Minder lawaai: het lawaai is evenredig aan het aantal auto's maar ook aan hun snelheid; door 10km/u minder snel te rijden, kunnen we de lawaaihinder met 8% verminderen. De zone 30 draagt tweemaal bij tot het verminderen van het lawaai, want de aanleg ervan beperkt de snelheid en in sommige gevallen de intensiteit van het doorgaand verkeer.
  • Minder uitlaatgassen en fijnstof: een zone 30 zorgt voor minder schadelijke uitlaatgassen en is dus beter voor de gezondheid en daardoor milieuvriendelijker doordat auto’s er dankzij hun lage snelheid minder fijnstof uitstoten. Bovendien stoot een auto die snel optrekt nog meer CO2 uit.
  • Betere woonkwaliteit en een gedeelde openbare ruimte.

Samen maken we werk van een veilige en leefbare gemeente!

Bekijk hier de gemeenteraadscommissie van 11 februari 2021.

Raadpleeg de de infoflyer en de evaluatie zone 30 van de raadscommissie d.d. 11/02/2021 in bijlage.