Zorgpremie

Zo’n 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie.

Bedrag

De zorgpremie bedraagt € 53 of € 26 als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Je betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas.

Waarvoor wordt jouw zorgpremie gebruikt?

 • 46% gaat naar zwaar zorgbehoevenden.
 • 45% gaat naar ouderen met een zorgnood.
 • 5% gaat naar mensen met een handicap.
 • 4% gaat naar diverse kosten om deze zorgbudgetten mogelijk te maken (o.a. werkingskosten en kosten voor de beoordeling van de zorgnood).

Wie betaalt zorgpremie?

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont (of komt wonen) en ouder is dan 25 jaar (aansluiting in het jaar dat je 26 wordt).

Meer informatie over wie moet of kan aansluiten en wie vrijgesteld wordt, vind je op de website van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Procedure

Aansluiten

Om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet je lid worden bij één van de 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen.

Je hebt twee mogelijkheden:

 1. de zorgkas van je mutualiteit (waar je jouw ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  1. Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  2. Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  3. Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  4. Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  5. Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 2. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vind je op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Betaling

Normaal gezien krijg je van de zorgkas van je ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van je zorgpremie in het jaar dat je 26 wordt of wanneer je in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra je jouw eerste premie betaalt, ben je aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij je je hebt aangesloten, je uitnodigen om de verschuldigde premie te betalen.

Indien je verplicht bent om aan te sluiten en je doet dit niet uit eigen beweging, dan word je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Geldboete

Indien je minstens 2 zorgpremies, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijg je een administratieve geldboete van € 250 (€ 100 bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering).