Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is van cruciaal belang tijdens een ramp. Het is belangrijk dat correcte informatie wordt meegegeven, zodat onnodige paniek vermeden kan worden.

Het informatiepakket kan in drie luiken opgesplitst worden:

  • Informatie aan de slachtoffers en hun familie.
  • Praktische informatie aan de bevolking.
  • Informatie aan de pers.

Op het gemeentelijke niveau is het de burgemeester die instaat voor de informatiedoorstroming. Hij kan dit in eigen persoon of via de communicatieambtenaar doen.