Gebruik gemeentelijke LED borden

Op de gemeenteraad van 16 februari 2023 werd het reglement voor het gebruik van de gemeentelijke LED-borden door verenigingen goedgekeurd.

Dit betekent dat je als vereniging 3 keer per jaar gebruik kan maken van publicatie van activiteiten/berichten/aankondigingen op de gemeentelijke LED-borden.

Aanvraag

Aanvraag voor publicatie doe je tijdig, ten laatste 21 kalenderdagen vóór de datum van de gewenste verschijning, via communicatie@ternat.be.

Voorwaarden

 • de activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • de activiteit gaat door op grondgebied Ternat
 • de activiteit draagt geen religieuze, ideologische of politieke boodschap uit
 • de boodschap is niet in strijd met het verbod op racisme, antisemitisme of met enig ander volgens de Belgische wetgeving geldend verbod
 • geen discriminerende boodschappen of haatdragend taalgebruik
 • de boodschap mag niet in strijd zijn met de goede zeden
 • de boodschap is in de Nederlandse taal
 • de activiteit heeft een occasioneel karakter (vindt niet wekelijks of maandelijks plaats)
 • de meegeleverde afbeeldingen moeten jouw eigendom zijn of je moet toestemming hebben van de eigenaar.

Aanleveren beeld

Het aangeleverde beeld

 • afmetingen: 576 px X 288 px (horizontaal beeld!)
 • Bestandtype: JPG
 • Inhoud bevat ten minste: afbeelding/foto, naam activiteit, datum, locatie en naam organisatie

Een aankondiging kan niet worden verspreid over meer dan één beeld.

Dienst communicatie kan, op vraag en mits het past in de planning, een beeld voorzien. Stel je vraag tijdig en bezorg alle informatie en een afbeelding/foto/logo.

Volledig reglement

Volledige reglement terugvinden (PDF).

Handleiding beeld aanmaken

Met deze handleiding (PDF) kan je in canva (www.canva.com) een beeld aanmaken voor het LED bord.

Nog vragen?

Neem contact op met Dienst Communicatie via communicatie@ternat.be of 02 451 45 30.