Communicatie

De dienst communicatie ondersteunt alle gemeentelijke diensten bij hun interne en externe communicatie. Ze onderhouden de contacten met de pers, begeleiden campagnes, volgende de huisstijl op, zorgen voor grafisch ontwerp...

Ze staat ook in voor het beheer van de website, actualiseert dagelijks de sociale mediakanalen, publiceert het informatieblad 'Blad van Ternat'...

Deze dienst organiseert eveneens informatieavonden en activiteiten voor inwoners, behandelt meldingen en klachten...