KGA

Waar kan je terecht met KGA (Klein Gevaarlijk Afval)? 

De milieubox is een veilige plek voor het KGA. Het is verboden om KGA mee te geven met de gewone huisvuilophaling.
Er zijn geen huis-aan-huis-ophalingen en stopplaatsen meer, je kan het gratis naar de chemiekluis op het recyclagepark brengen.

Wat kan? 

 • Verven, inkten, lijmen en harsen: verf, lak, vernis, houtbeschermingsmiddelen, creoline, lijm, hars, siliconen, filmafval, kleurstoffen, toner, drukinkten, inkten, stempelkussens.
 • Olie en vetten: plantaardige en dierlijke vetten, meubelolie, boenwas, plantaardige en minerale olie, brandstoffen.
 • Solventen: ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen, chloroform, ontvlambare oplosmiddelen zoals ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, methanol, verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, gefluoreerde schoonmaakmiddelen, glycol, antivries, formol.
 • Zuren: zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen, zwavelzuur, accuzuur, salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur, fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen.
 • Basen: ontvetters, ontstoppers, bijtende schoonmaakmiddelen, ammoniak
 • Schoonmaakmiddelen: zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, autowax.
 • Batterijen: auto-accu's, knoopbatterijen, zilver, cadmium, nikkel-, alkali-, kwikbatterijen.
 • Stoffen of producten met kwik: TL - lampen, kwikthermometers, amalganen.
 • Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals restanten met
  ongekende samenstelling, afval van labo, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica, spuitbussen, brandblusmiddelen, fotografisch zilver, vuurwerk.
 • Verpakkingen: die nog resten van de bovenvermelde afvalstoffen bevatten, met uitzondering van de verpakkingen van bleekwater, hypochlorieten, zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddel voor de vaatwas, plantaardige- en dierlijke vetten en plantaardige oliën.