Missie

Wij willen als gemeentebestuur en gemeentediensten van Ternat instaan voor een uitmuntende dienstverlening aan de Ternatse inwoners, verenigingen en ondernemingen. 

Deze dienstverlening houdt de terbeschikkingstelling in van een geschikte infrastructuur en de ondersteuning van een ruim aanbod van sociale, culturele en sportieve activiteiten. 

Wij baseren ons hierbij op volgende principes:
- openbaarheid van bestuur
- het beheer als een goede huisvader van de beschikbare middelen
- een performante dienstverlening vanuit de onderscheiden gemeentediensten