Psychosociale nazorg

Sinds een aantal jaren wordt er binnen de algemene nood- en interventieplanning, naast medische hulp, ook aandacht besteed aan psychosociale zorg voor zowel directe betrokkenen (gewonde en niet-gewonde slachtoffers, getuigen, hulpverleners, enz.) als indirecte slachtoffers (familie, vrienden, enz.) van een ramp. We spreken in dit verband van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP) dat deel uitmaakt van de medische discipline.

De belangrijkste actoren van dit plan zijn:

  • De federale gezondheidsinspecteur (FGI), verantwoordelijke voor discipline 2, dus ook voor de psychosociale hulpverlening.
  • Dringende sociale interventie (DSI) van het Rode Kruis, welke instaat voor de psychosociale acties tijdens de acute fase.
  • De psychosociale manager (PSM), een federaal vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid binnen de provincies.
  • Psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) staat in voor de psychosociale opvang van slachtoffers en hun aanverwanten tijdens een evacuatie ten gevolge van een ramp. Dit netwerk bestaat uit opgeleide ambtenaren die zich vrijwillig inzetten tijdens noodsituaties.