Recyclagepark

Het recyclagepark is enkel toegankelijk op afspraak.
Maak een afspraak via intradura.mijnrecyclagepark.be.

INTRADURA is bevoegd en verantwoordelijk voor de huisvuilophaling in Ternat.

Laatste toegang tot 15 minuten vóór sluitingstijd!
Betalende fracties: 
€ 0,16/kg.

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor inwoners van Ternat. Het is uitsluitend bedoeld voor de opvang van het recycleerbaar HUISHOUDELIJK afval van de inwoners van de gemeente. 
Bedrijven, dienstverlenende instanties en zelfstandigen dienen hun afval door een gespecialiseerd bedrijf te laten verwijderen. Afvalstoffen van ambachtelijke of handelsoorsprong mogen in het gemeentelijk recyclagepark aanvaard worden, indien deze naar hun aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

RONDLEIDING MET DE KLAS
Ben je leerkracht en wens je met je leerlingen een rondleiding te krijgen op het recyclagepark? Lees hier meer info en doe je aanvraag online.

MELDING OVERVERPAKKING
Verpakkingen maken deel uit van ons dagelijks leven. Vind jij dat er voor bepaalde producten teveel materiaal gebruikt wordt? Fost Plus heeft een meldpunt aangemaakt waar burgers dergelijke oververpakking kunnen melden.
Vul het meldingsformulier in op https://www.fostplus.be/nl/oververpakking.
Oververpakking moet de wereld uit!