Recyclagepark

Het recyclagepark is enkel toegankelijk NA AFSPRAAK.
Dit kan via het afsprakensysteem van Intradura.

MET ACCOUNT
- maak je account aan, je gegevens worden automatisch aangevuld bij het maken van een afspraak.
-
je hebt steeds een overzicht van je lopende afspraken én je historiek.
-
een afspraak annuleren kan ook heel makkelijk.
Raadpleeg de handleidingen in bijlage.

ZONDER ACCOUNT
Zie je het niet zitten om een account aan te maken? Geen probleem, ook zonder account kan je gewoon een afspraak in het afsprakensysteem blijven maken.

INTRADURA is bevoegd en verantwoordelijk voor de huisvuilophaling in Ternat.


Laatste toegang tot 15 minuten vóór sluitingstijd!
Betalende fracties: 
€ 0,16/kg.

Lees de werking in het recyclagepark stap voor stap in de wegwijzer in bijlage.

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor inwoners van Ternat. Het is uitsluitend bedoeld voor de opvang van het recycleerbaar HUISHOUDELIJK afval van de inwoners van de gemeente. 
Bedrijven, dienstverlenende instanties en zelfstandigen dienen hun afval door een gespecialiseerd bedrijf te laten verwijderen. Afvalstoffen van ambachtelijke of handelsoorsprong mogen in het gemeentelijk recyclagepark aanvaard worden, indien deze naar hun aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

Belangrijk bericht ivm AFVOER VAN ASBEST naar het recyclagepark!

Verpak je asbestafval luchtdicht en deponeer het in de verpakking in de asbestcontainer in het recyclagepark. Je kan er terecht voor volgend materiaal:
- PBM-kits: wegwerpoverall, handschoenen en masker: € 13,50
- kleine asbestzak (80x120cm): € 0,50
- grote asbestzak (120x220cm): € 1,25
Je kan ook zelf materialen kopen in een doe-het-zelf zaak.

Lees meer info op deze pagina of in het artikel in bijlage.

RONDLEIDING MET DE KLAS
Ben je leerkracht en wens je met je leerlingen een rondleiding te krijgen op het recyclagepark? Lees hier meer info en doe je aanvraag online.

MELDING OVERVERPAKKING
Verpakkingen maken deel uit van ons dagelijks leven. Vind jij dat er voor bepaalde producten teveel materiaal gebruikt wordt? Fost Plus heeft een meldpunt aangemaakt waar burgers dergelijke oververpakking kunnen melden.
Vul het meldingsformulier in op https://www.fostplus.be/nl/oververpakking.
Oververpakking moet de wereld uit!