Verhoogde subsidie straat- en buurtfeesten

Gepubliceerd op vrijdag 1 maart 2024 16 u.

Een straat waar buren elkaar helpen en spreken met elkaar is belangrijk voor een aangename en fijne buurt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we als gemeente initiatieven die buurten of straten verenigen ondersteunen. 

Volgens het vernieuwde ondersteuningsreglement ontvangen buurt- en straatfeesten nu een verhoogde financiële ondersteuning van respectievelijk €300 en €400, afhankelijk van het aantal deelnemende gezinnen. Aangezien het vroegere bedrag nooit geïndexeerd, betekent dit een extra stimulans van €100 ten opzichte van de vroegere subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten buurt- en straatfeesten voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder het betrekken van minstens 10 gezinnen en het richten van het feest tot alle inwoners van de straat of buurt. Ook moet het feest minstens twee van de volgende thema's integreren: duurzaamheid, kwaliteit, samenwerking, diversiteit en gemeenschapsvorming. Eenzelfde buurt kan slechts één keer per kalenderjaar financiële ondersteuning ontvangen.

Aanvragen

Aanvragen voor de projectsubsidie moeten uiterlijk 6 weken voor de start van het buurtfeest worden ingediend via het evenementenloket. Nadat je een aanvraag hebt gedaan voor je straat- of buurtfeest, ontvang je een aanvraag tot subsidie van onze diensten.

De aanvraag wordt toegekend aan de aanvrager van het straat- of buurtfeest en kan alleen worden gebruikt voor de uitvoering van het project.