Wonen

BETAALBAAR WONEN - KOPEN/HUREN

Vlaamse Woonlening
Verzekering gewaarborgd wonen
Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij SHM (sociale huisvestingsmaatschappij)
Huren van een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor
Huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds
Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning
Vlaamse huursubsidie
Huurdersbond: juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. Lees meer info in bijlage.
HUURpunt vzw: federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK's) in Vlaanderen

DUURZAAM WONEN

EPC voor een woning
Energiescan (gratis)
Premies voor energiebesparende maatregelen
Vlaamse energielening
Energiehuis 3Wplus - zoek en vind een premie
Energiehuis Vlaanderen: folder in bijlage
Benoveren - benovatiebegeleiding (via Klimaatpunt)
Project Warm Nest: energierenovatie van leegstaande woningen (via 3Wplus)

HUISVESTING

Meldpunt woonproblemen (woningkwaliteit, leegstand...)
Leegstand van woningen en gebouwen
Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen
Conformiteitsattest voor huurwoningen
Woningkwaliteit (woningkwaliteitsnormen)
Woningdelen
Zorgwonen
Gemeentebelasting op tweede verblijf

PREMIES, TOELAGEN EN KORTINGEN

> VLAAMSE OVERHEID
Benoveren
Premiezoeker
Overkoepelende renovatiepremie
Vlaamse aanpassingspremie
Woonbonus: belastingvermindering voor de enige en eigen woning
Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

> FLUVIUS
Dak- of zoldervloerisolatie
Buitenmuurisolatie via binnenzijde
Buitenmuurisolatie via buitenzijde
Spouwmuurisolatie
Vloer- en kelderplafondisolatie
Premie voor hoogrendementsglas in woning/appartement
Warmtepomp
Warmtepompboiler
Ventilatiesysteem aanmelden voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Zonneboiler
Zonnepanelen: eenmalige premie
Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Burenpremie voor collectief renovatieproject
Premie voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)

> GAS
Premie voor vervanging van oude gasketel
Premie voor renovatie collectieve schoorsteen

WOONINFOPUNT

ILV Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland
Nieuwsbrieven: zie bijlagen op deze pagina
Infoavonden: consulteer de nieuwsberichten op startpagina