Belasting-, retributie- en tariefreglementen

Wanneer het gemeentebestuur nieuwe belasting- of retributiereglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan u de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen hier vinden.

Bekendgemaakte reglementen en verordeningen worden genoteerd in een register. Ternat maakt gebruik van een digitaal register van bekendmakingen. Het register bevat o.a. een volgnummer per bekendmaking, de datum van goedkeuring en de datum van bekendmaking op de website en raadpleegomgeving. De algemeen directeur en de burgemeester ondertekenen aan het begin van de maand de pagina met de bekendmakingen van de voorgaande maand. Vervolgens wordt het maandblad bewaard als een pdf-document.