Tussenkomst in farmaceutische en (para-)medische kosten

Heb je een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in je medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Je kan een tussenkomst krijgen in:

  • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
  • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
  • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Procedure

Ternatse inwoners kunnen hiervoor terecht in het sociaal huis. De maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of je in aanmerking komt voor tussenkomst in deze kosten.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

 

Wat meebrengen

  • een overzicht van je inkomsten en uitgaven aan de hand van je rekeninguittreksels
  • een overzicht van de terugbetalingen bij je ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij je apotheker.