Zorgbudget voor mensen met een handicap

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.

Het zorgbudget voor mensen met een handicap wordt ook wel 'het basisondersteuningsbudget' genoemd. Het is een zorgbudget van € 300/maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen.

Voorwaarden

Mensen met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood. Hiervoor moet je al een bestaand attest of bewijs hebben.

Het gaat over:

  • volwassenen met een handicap die bij het VAPH om een persoonsvolgend budget gevraagd hebben, en wiens vraag in de loop van 2017 de hoogste prioriteit kreeg.
  • volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg.
  • minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap.
  • personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.

Er zijn twee bijkomende voorwaarden:

  1. deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde 'niet-rechtstreeks toegankelijke hulp' bij het VAPH.
  2. ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas.

Procedure

Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. De zorgkas neemt zelf contact met je op zodra je in aanmerking komt voor een budget. De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen.

Uitbetaling

Je zorgkas betaalt het zorgbudget voor mensen met een handicap uit. De uitbetaling gebeurt telkens op het einde van de maand.

INFO | vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap